Lord God

Arti kata Lord God dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • Lord God
    Tuhan Allah

Kata terkait Lord God

  • lord
    kb. 1 raja. the L. a) Tuhan. b) Jesus Kristus. -kki. to l. (it) over berbuat seolah-olah berkuasa atas.
  • god
    kb. dewa. G. Tuhan (yang Maha Esa). -God-fearing ks. saleh, taqwa. -God-given ks. yang diberikan Tuhan.