sb.

Arti kata sb. dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • sb.
    [subtantive] katabenda.

Kata terkait sb.

  • presb.
    [Presbyterian] Presbiterian.