manhole

Arti kata manhole dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • manhole
    kb. lubang got.

Kata terkait manhole