Jainist

Arti kata Jainist dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • Jainist
    penganut Jainisme

Kata terkait Jainist