gave pause

Arti kata gave pause dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • gave pause
    menyebabkan ragu

Kata terkait gave pause

  • gave
    lih GIVE.
  • pause
    kb. 1 selaan, istirahat. 2 waktu istirahat/jedah. -kki. berhenti sebentar.