drove away

Arti kata drove away dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • drove away
    menghalau

Kata terkait drove away

  • drove
    kb. kumpulan. a d. of cattle sekumpulan ternak. in droves berbondong-bondong. lih DRIVE.
  • away
    ks. jauh. -kk. 1 jauh. It's too far a. for you to go Tempat itu terlalu jauh letaknya untuk kamu. 2 dengan sibuk. She sat and sewed a. Dia duduk dan dengan sibuk menjahit.