confabulation

Arti kata confabulation dalam Kamus Bahasa Inggris:
  • confabulation
    ramah tamah

Kata terkait confabulation