b.a.

Arti kata b.a. dalam Kamus Bahasa Inggris:
 • b.a.
  (Bachelor of Arts) Sarjana Muda.

Kata terkait b.a.

 • b
  kb. 1 huruf yg kedua dlm abjad Inggris. 2 nota dlm musik. 3 angka yg kedua (dlm pilem-pilem).
 • b.
  (born) lahir.b. 1934 lahir 1934.
 • a
  sebuah
 • A.
  A.